Contact Us

Jiangyin Changjiang Steel Tube Making Factory
Address: No.709, Zhencheng Road, Lingangxincheng, Jiangyin city, Jiangsu Province, P. R. China
Tel: +86-510-8611760
Fax: +86-510-8611913
Post Code: 214442
E-mail: globalsale2013@gmail.com
Website: www.jststeelpipes.com

Back     Back to Top